Presentació

Els orígens

Els primers còmplices

Gent d'Els Pastorets

Els Cartells

Un espectacle familiar

El públic

Sant Domènec

Tornem al municipal

El relleu

Una tradició catalana

La flama del teatre

Viure el Nadal